China (CELEA)

 

China English Language Education Association (CELEA)

Membership Size: 260
Annual Conference: October 19-20, 2019 (The 2019 Conference on English Language Teaching in China, CELEA2019)

 

Name Position
SUN Youzhong President
CHEN Xinren Vice-President
LIU Shunsen Vice-President
NAN Jianchong Vice-President
SHI Jian Vice-President
WEN Binli Vice-President
YANG Junfeng Vice-President
ZHA Mingjian Vice-President
XU Jianzhong Secretary General
CHANG Xiaoling Secretary
DUAN Changcheng Secretary & Treasurer